Misyon ve Vizyon

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda lider ve etkin konumda olmak, yenilikçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen planlamacı ve tasarımcılar yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Vizyon

  • Fakülte olarak ulusal ve uluslararası düzeyde mekan tasarlama, bilim, teknoloji ve sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak,
  • "Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer almak,
  • Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek olmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmek,
  • Mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları oluşturmak,
  • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
  • Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı, kaliteli çalışma hayatı oluşturmak,
  • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyetini sağlamak,
  • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte olmak,
  • Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen planlamacı ve tasarımcılar ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.