Görev Tanımları

Personel Görev Tanımları Ekte Sunulmuştur.

Ekler

4-D Sürekli İşçi Temizlik Personeli.pdf
Anabilim Dalı Başkanı.pdf
Araştırma Görevlisi.pdf
Bilgisayar İşletmeni (Bölüm Sekreteri).pdf
Bilgisayar İşletmeni (Dekan Sekreteri).pdf
Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe Personeli).pdf
Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri Personeli).pdf
Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri Personeli).pdf
Bölüm Başkanı.pdf
Dekan Yardımcısı.pdf
Dekan.pdf
Fakülte Sekreteri.pdf
Memur (Taşınır Kayıt Yetkilisi).pdf
Öğretim Görevlisi.pdf
Öğretim Üyesi.pdf