İç Kontrol

Strateji Daire Başkalığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2019

2020

2021

2022

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımları

Personel Görev Tanımları

                                                                  

İş Akış Şemaları                                       

                                                                 

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

2020
2021
2022

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporları

2019

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporları

2019

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzları 

2020
2021
2022
Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti 2020
2021
2022

Kurum İçi Değerlendirme Raporları 

2019

2020

2021

2022

KİDR Kontrol Raporu ve Yönetici Özeti 2020
2021
2022