İç Kontrol

Strateji Daire Başkalığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2018

2019

2020

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımları

Personel Görev Tanımları

                                                                  

İş Akış Şemaları                                       

                                                                 

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporları

2019

2020

2021

Özdeğerlendirme Raporları

2019

2020

2021

Kurum İçi Değerlendirme Raporları 

2018

2019

2020

2021

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)