Tarihçe

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tarihçesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 08 Mart 2012 tarih ve 28227 Sayılı Resmi Gazete'nin 2012/2734 karar sayısı ile kurulmuş olup,

  • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
  • İç Mimarlık Bölümü
  • Mimarlık Bölümü
  • Peyzaj Mimarlığı Bölümü
  • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden oluşturmaktadır.

Fakültemizde Peyzaj Mimarlığı Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmekte olup, lisans düzeyinde toplam 360, yüksek lisans düzeyinde toplam 55, doktora düzeyinde toplam 12 öğrenci bulunmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimleri verilmekte olup, lisans düzeyinde toplam 283, yüksek lisans düzeyinde toplam 27 öğrenci bulunmaktadır.

Fakültenin; Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerine ilişkin akademik personel ve fiziki alt yapının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)