Sosyal Transkript

Sosyal Transkirpt; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca kurum içerisinde ve dışarısında sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumları ortaklığıyla organize edilen bütçeli ve bütçesiz kanıtlı her tür bilimsel, kurumsal, sosyal etkinlik, proje ve faaliyete katılımları neticesinde elde edilen çeşitli bireysel, sosyal ve kurumsal kazanımların tanınarak sistemli biçimde kayıt altına alınması sürecidir. Üniversitemiz Senatosu’ nun 25.05.2023 tarihli ve 07/18 no’ lu senato kararında kabul edilen Sosyal Transkript Yönergesi ekte sunulmuştur.

Sosyal Transkript ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Ekler

Sosyal Transkript Kayıt Rehberi.pdf
Sosyal Transkript Puan Cetveli.pdf
Sosyal Transkript Yönergesi.pdf