Paydaş İlişkileri

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Öğrenciler
 • Mezunlar
 • Rektörlük
 • YÖK
 • TÜBİTAK
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
 • Çeşitli Bakanlıklara bağlı Planlama Müdürlükleri
 • Valilik
 • Yerel Yönetimler
 • Basın-Sosyal Medya
 • ÇOMÜ’deki Fakülteler
 • Diğer Tasarım ve Planlama Fakülteleri
 • STK’lar
 • PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi)
 • PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu)
 • PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği)
 • TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası
 • TUPOB (Türkiye Planlama Okulları Birliği)
 • Öğrenci Kulüpleri
 • İlgili Meslek Odaları
 • Koruma Kurulları

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

Eğitimine Devam Eden Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız

2022 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Sonuçları için tıklayınız

2023 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Sonuçları için tıklayınız

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız

İç - Dış Paydaş Toplantı Tutanakları

2020 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2021 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2022 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2023 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2024 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

Ekler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Paydaşları ve Önceliklendirme Tablosu.pdf