Paydaş İlişkileri

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Yüksek Öğretim Kurulu
 • Rektörlük
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı
 • Tübitak
 • ÇOMÜ’deki Fakülteler
 • Basın-Sosyal Medya
 • ÇOMÜ’deki Fakülteler
 • Diğer Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Öğrenci Kulüpleri
 • İlgili Meslek Odaları
 • Koruma Kurulları
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdari personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri.

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

Eğitimine Devam Eden Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız

İç - Dış Paydaş Toplantı Tutanakları

2020 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2021 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2022 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)