Dekanın Mesajı


Sevgili Öğrencilerimiz,

Hızlı kentleşme süreci yaşayan günümüz dünyasında gün geçtikçe ihtiyaç duyulan doğa ile insan arasındaki uyum ve bağlantıyı sağlayarak çevreyi, doğayı ve mekânı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen, sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, gelişmelere açık bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin vizyon ve misyonuna referansla, meslek alanının ulusal ve uluslararası dinamiklerine ve bilimsel temellere uygun olarak eğitim, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümü ile devam etmektedir. Fakültemizin Mimarlık Bölümü eğitime hazırlık sürecindedir. Öğrencilerimizi akademik araştırmaya teşvik eden Lisansüstü programlar, Peyzaj Mimarlığı anabilim dalına bağlı yüksek lisans ve doktora; Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalına bağlı Gayrimenkul Geliştirme yüksek lisans programıyla eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır.  Eğitim planlama ve tasarım olarak iki temelde şekillenmektedir. Lisans eğitiminin odak noktaları, öğrencilerin araştırmacı, yaratıcı ve özgün yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan planlama ve tasarım stüdyolarıdır. Fakültemiz Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programlarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte akademisyen ve öğrenci değişimlerine imkan tanıyarak kurumsal gelişmeye ve mezunlarımıza önemli katkılar sağlamaktadır. 

Değerli öğrencilerimiz, eğitim hayatınızda birlikte olmak bizleri mutlu edecektir. Yenilikçi ve çağdaş yaşamınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI
Dekan