Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Danışman Listesi

SINIF

ÖĞRETİM ELEMANI

1 Dr. Öğr. Üyesi Melda AÇMAZ ÖZDEN
2 Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA BALKIR
3 Doç. Dr. Emre ÖZELKAN
4 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ALBAYRAK