PUKÖ Döngüsü

Üniversitemiz 2024-2028 Kalite Güvence Politikaları ve Fakültemiz 2024-2028 Stratejik Planı ile uyumlu PUKÖ Döngüleri ektedir.

Ekler

MTF Araştırma-Geliştirme Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
MTF Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
MTF Kalite Güvence Sistemi (Genel) PUKÖ.pdf
MTF Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma PUKÖ.pdf
MTF Toplumsal Katkı Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
MTF Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi PUKÖ.pdf