Dekan Yardımcıları

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç. Dr. Okan YILMAZ Dekan Yardımcısı

17134

317 17okanyilmazgmail.com

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV PAYLAŞIMI

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Okan YILMAZ

 1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin yönetim süreçleri: Muhasebe ve Mali İşler,  Sivil Savunma İşleri vb.
 2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile yürütülen iş ve işlemlerin yönetim süreci.
 3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin ve yazışma ve süreçlerinin yönetimi
 4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin süreçlerinin yönetimi
 5. Sürekli Eğitim Merkezi ile yürütülen iş ve işlemlerin süreçlerinin yönetimi
 6. Toplantılar, Organizasyonlar  süreçlerinin yönetimi
 7. Fakülte web sayfasının güncelliği süreçlerinin yönetimi
 8. Birim Faaliyet Raporlarında verilerin hazırlanması süreçlerinin yönetimi
 9. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu işlerinin koordinasyonu ve süreçlerin yönetimi

 

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN Dekan Yardımcısı 17135 317 aylin.celikturancomu.edu.tr

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV PAYLAŞIMI

Dekan Yardımcısı Dr.Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN

 1. ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarının planlanması ve yürütülmesi süreçlerinin yönetimi
 2. Sağlık Kültür ve spor Dairesi Başkanlığı ile ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ve yazışma ve süreçlerin yönetimi
 3. Dış İlişkiler Ofisi ile yürütülen iş ve işlemlerin ve yazışma ve süreçlerin yönetimi
 4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler,  yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi
 5. Fakültedeki ders programlarının bölümler bazında zamanında yapılması süreçlerini yönetmek
 6. Öğretim elemanlarının ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesi ve öğrencilere duyurulması süreçlerini yönetmek
 7. Fakültede yapılacak sınav programlarının hazırlanması ve yürütülmesi süreçlerini yönetmek
 8. Öğrencilerin Fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlayıp uygulanmasın süreçlerini yönetmek
 9. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlamak ve Dekanlığa sunmak

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)