İyileştirme Kanıtları

İyileştirme kanıtları ekte sunulmuştur.

İyileştirme Kanıtları Olarak Düzenlediğimiz Paydaş Toplantıları 

2020 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2021 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2022 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2023 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız

2024 yılına ait İç- Dış Paydaş Toplantı Tutanakları için tıklayınız 

Öğrenci Akademik Danışmanlık Faaliyetleri

2024 Öğrenci Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanağı ve Anket Sonuçları İçin Tıklayınız

Ekler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Yılı İyileştirme Çalışmaları.pdf
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021 Yılı İyileştirme Çalışmaları.pdf
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2022 Yılı İyileştirme Çalışmaları.pdf
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2023 Yılı İyileştirme Çalışmaları.pdf