Komisyonlar - Koordinatörlükler

AKADEMİK KRİTER DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI (Başkan)

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN

Prof. Dr. Füsün ERDURAN NEMUTLU (Yedek Üye)

BURS KOMİSYONU

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI (Komisyon Bşk.)

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN (Üye)

EĞİTİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Nur ALBAYRAK (Üye)

YAYIN ALT KURULU

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI (Üye)

Prof. Dr. Okan YILMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ALBAYRAK (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Yedek Üye)

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL (Başkan)

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN

Doç. Dr. Çiğdem KAPTAN AYHAN

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN (Yedek Üye)

SATIN ALMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Komisyon Başkanı)

Serap YAHŞİ

Bahar ÜNALAN KODAL

Duygu KARADEMİR ARAS

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Komisyon Bşk.)

Serap YAHŞİ

Şükran ERDAĞ

Duygu KARADEMİR ARAS (Yedek)

PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Komisyon Başkanı)

Serap YAHŞİ

Duygu KARADEMİR ARAS

Bahar ÜNALAN KODAL (Yedek)

DEMİRBAŞ DÜŞÜM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Komisyon Başkanı)

Serap YAHŞİ

Şükran ERDAĞ

ARŞİV BİRİMİ

Serap YAHŞİ

Bahar ÜNALAN KODAL

EĞİTİM KOMİSYONU TEMSİLCİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK

KARİYER VE MEZUN İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arş. Gör. Merve TEMİZ TOPSAKAL (Fakülte Koordinatörü - Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ALBAYRAK (Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Koordinatörü)

ENGELLİLER KOORDİNASYON BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN

WEB SAYFASI SORUMLUSU

Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK

ECTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN (Peyzaj Mimarlığı Böl. Koordinatörü)

Doç. Dr. Emre ÖZELKAN (Şehir ve Bölge Planlama Böl. Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Mimarlık Böl. Koordinatörü)

BİRİM BOLOGNA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Birim Bologna Temsilcisi) - Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU (Üye) - Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL (Üye) - Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Üye) - Mimarlık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emre ÖZELKAN (Üye) - Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN (Üye) - Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörlüğü

Şahnaz AKGÖZ (Üye) - Öğrenci Senatosu Fakülte Temsilcisi

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN (Fakülte Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN (Peyzaj Mimarlığı Böl. Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA (Şehir ve Bölge Planlama Böl. Koordinatörü)

Öğr. Gör. Dr. Pelin Fırat ÖRS (Mimarlık Böl. Koordinatörü)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Ayşe Esra CENGİZ (Peyzaj Mim. Böl. Koordinatörü)

Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN (Şehir ve Böl. Pl. Böl. Koordinatörü)

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Füsün ERDURAN NEMUTLU (Peyzaj Mim. Böl. Koordinatörü)

Doç. Dr.  Melda AÇMAZ ÖZDEN (Şehir ve Böl. Pl. Böl. Koordinatörü)

FAKÜLTE SPOR KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN (Başkan-Üye)

Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Pelin FIRAT ÖRS (Üye)

SOSYAL SORUMLULUK PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM TEMSİLCİSİ

Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN (Asil)

Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK (Yedek)

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI (Dekan- Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Dekan Yrd. Komisyon Başkan Yardımcısı) 

Serap YAHŞİ Fakülte Sekreteri (Raportör)

Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU (Üye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Bşk./ Bölüm Temsilcisi)

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL (Üye Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Bşk./ Bölüm Temsilcisi)

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Üye Mimarlık Bölüm Bşk./ Bölüm Temsilcisi)

Prof. Dr. Kürşad DEMİREL (Üye)

Doç. Dr. Çiğdem KAPTAN AYHAN (Üye)

Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN (Üye Şehir ve Bölge Planlama/ Bölüm Temsilcisi (Yedek))

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Üye Mimarlık Bölümü/ Bölüm Temsilcisi (Yedek))

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAHRAMAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ALBAYRAK (Üye)

Arş. Gör. Dr. Necla Ece ÖNCÜL (Üye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Temsilcisi (Yedek))

Öğr. Gör. Dr. Pelin Fırat ÖRS (Üye) 

Arş. Gör. Merve TEMİZ TOPSAKAL (Üye)

Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK (Üye) 

Arş. Gör. Tuğçenur METİN PARLAK (Üye)

Arş. Gör. Behiyye YILMAZ (Üye)

Arş. Gör. Orçun FINDIK (Üye) 

Şahnaz AKGÖZ (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Gökçen ÖZGE KURUK (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Burak Recep BALCI (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Elif VURUŞKAN (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU (Peyzaj Mimarlığı Bl. Temsilci)

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL (Şehir ve Bölge Planlama Bl. Temsilci)

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Mimarlık Bl. Temsilci)

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Kürşad DEMİREL Komisyon Başkanı

Arş. Gör. Dr. Necla Ece ÖNCÜL Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK Komisyon Üyesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Levent GENÇ Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Emre ÖZELKAN Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA Komisyon Üyesi

Fakülte Ölçme Değerlendirme Kurulu

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN

Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK ERKEN

Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü Fakülte Temsilcisi

Doç. Dr. Çiğdem KAPTAN AYHAN

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN-Başkan (Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN - Üye (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN – Üye (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAHRAMAN (Başkan)

Doç. Dr. Elif SAĞLIK (Üye)

Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK (Üye)

Mimarlık Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu:

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Bölüm Başkanı-Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN

Öğr. Gör. Dr. Pelin FIRAT ÖRS

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu:

Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU(Bölüm Başkanı-Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Doç. Dr. Üyesi Elif SAĞLIK

Şehir ve Bölge Plan. Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu:

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL (Bölüm Başkanı–Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Levent GENÇ

Doç. Dr. Emre ÖZELKAN