Trakya Üniversiteler Birliği Ortaklaştırılmış Ders Kapsamındaki Seminerler Gerçekleştirildi

.

Trakya Bölgesinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından kurulan Trakya Üniversiteler Birliği olarak alınan kararlar doğrultusunda Mimarlık Fakülteleri, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri arasında yürütülecek ortak eğitim-öğretim ve değerlendirme çalışmaları kapsamında “Peyzaj Planlama” dersi ortak pilot ders seçilmiştir. Doç. Dr. Oğuz Ateş, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çelik Turan, Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN ve Öğr. Gr. Dr. Emine KELEŞ’in katılımıyla 4 Kasım 2022 tarihinde yapılan online toplantıda “Peyzaj Planlama” dersinin ders içeriği, ders öğrenme çıktıları, öğretim etkinlikleri ve materyaller ortaklaştırılmıştır. Yapılan değişiklikler Eğitim Kataloğunda güncellenmiştir. 
Teknolojik altyapının ve online uygulamaların geliştirilmesi kapsamında 4 üniversitenin öğrencilerinin tamamının katılacağı seminer dizisi planlanmış ve uygulanmıştır. 
İlk seminer 2 Aralık 2022 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında online olarak Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çelik Turan tarafından verilen ”Peyzaj Planlamada Kullanılan Yöntemler” konusu ile başlamıştır. İkinci seminer 09.12.2022 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında online olarak Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN’in “Açık Yeşil Alan Sistemleri” konusu ile gerçekleşmiştir. Üçüncü seminer Doç. Dr. Oğuz Ateş tarafından 16.12.2022 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında online olarak “Peyzaj Karakter Analizi” konusu ile devam etmiş, 23.12.2022 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında Öğr. Gör. Dr. Emine KELEŞ tarafından sunulan “Peyzaj Fonksiyon Analizi” konusu ile seminer dizisi tamamlanmıştır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)