Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Toplantısı Gerçekleştirildi

.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesinde yer alan mimarlık, planlama, tasarım vb.  disiplinlerin yer aldığı Fakültelerin Dekanlarının oluşturduğu Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) toplantısı yapıldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Tülay Cengiz’in katıldığı    MİDEKON’un 2021 yılındaki ilk Genel Kurulu, online zoom üzerinden 17 Mart 2021 Çarşamba günü yapılmıştır. 63 Dekanın katılımıyla yapılan toplantıda, eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de dikkate alarak görüş alışverişinde bulunuldu. Adı geçen disiplinlerle ilgili öğretim programlarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirildi. Gündem maddeleri detaylı olarak görüşülerek, daha kapsamlı çalışmalar yapmak üzere iki çalışma grubu oluşturuldu. Yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere, 21 Nisan Çarşamba zoom üzerinden 2.Genel Kurul toplantısı kararı alındı.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)