7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AF DUYURUSU

.

2547  Sayılı  Kanun'un  44'üncü  maddesi  "c"  fıkrası  uyarınca  dört  yıl  üst  üste  kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden  önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken  COVID-19  Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabilecekleri dikkate alınarak;

  • Bu  durumda  olup  ilişiği  kesilen  öğrenciler, Fakültemize  7  Kasım  2022  tarihinden  itibaren  30 gün içinde başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilecekledir.
  • Azami öğrenim süresini tamamlamaları ve verilen sınav haklarını kullandıktan sonra 05 Temmuz  2022  tarihinden  07  Kasım  2022  tarihine  kadar ilişikleri  kesilen,  7417  sayılı  Kanunun  ile  2547 Kanun'a eklenen Geçici Madde 83   hükümlerinden yararlanmak için başvuran öğrencilerin ise 07 Aralık 2022 tarihine  kadar  müracaatları alınarak kayıtları yapılacaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)