Dekan Yardımcıları

 

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç. Dr. Alper SAĞLIK Dekan Yardımcısı 3089 214 alpersaglikcomu.edu.tr

Görev Dağılımı

Öğrenci Konseyi ve Seçimi

Web Sayfası

Staj

Sosyal Faaliyetler

Basın ve Halkla İlişkiler

Sivil Savunma İşleri

Bilgi İşlem Sistem ve Gereçlerinin Koordinasyon ve Denetimi

Mali İşler

Demirbaş ve Ayniyat

Sportif Faaliyetler, Kültürel-Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler

Yapı İşleri

Personel İşleri

Tasarım ve Uygulama Atölyelerinin Koordinasyonu 

Eğitim - Öğretim Yapılanma Programları

Dış İlişkiler ( Farabi, Erasmus ve Mevlana)

Bölüm-Fakülte-Fakülte Dışı Derslerin İşleyişinin Kooordinasyonu

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları

Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Faaliyet Raporları

Ders ve Sınav Programları 

Lisans Derslerinin İşlenişi ile İlgili Faaliyetlerin Koordinasyonu

Öğrenci Başarı Notlarının Otomasyon Sistemine Girişinin Denetimi

Diğer Öğrenci İşleri (Oryantasyon Programları, Yatay ve Dikey Geçişler vb.)

Öğrenci Bursları

Dekanın Vereceği Diğer Görevler