Akademik Personel

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN Bölüm Başkanı 3136 Z-23 tolgaozdencomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Erdem SALCAN   3052 240 erdemsalcancomu.edu.tr
Arş. Gör. Tuğçenur METİN   3095 335 tugcenurmetincomu.edu.tr

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Dekan - Bölüm Başkanı 3004 - 3084 228 akelkitcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK Dekan Yardımcısı 3089 214 alpersaglikcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KAPTAN AYHAN Bölüm Başkan Yardımcısı 3086 212 cigdemayhanyahoo.com
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Esra CENGİZ Bölüm Başkan Yardımcısı 3088 Z-19 aesraozelhotmail.com
Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI   3085 213 cengiztulayyahoo.com
Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU   3083 216 fusunerdurancomu.edu.tr
Doç. Dr. Kürşad DEMİREL   3151 223 kdemirelcomu.edu.tr
Doç. Dr. Okan YILMAZ   3087 211 okanyilmazcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Özgür KAHRAMAN   3148 123 ozgurkahramancomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tutku AK   3078 Z-21 takcomu.edu.tr
Arş. Gör. Necla Ece ÖNCÜL   3075 335 ecedevecioglucomu.edu.tr
Uzman Gülcan GÜNDÜZ 13/b 3095 335 ggunduzbiogmail.com

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL Bölüm Başkanı 3092 120 basarancomu.edu.tr 
Prof. Dr. Levent GENÇ   3093 / 3032 122 leventgccomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Melda AÇMAZ ÖZDEN   3094 121 meldaozdencomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İpek SAKARYA   3091 220 sakaryaicomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Emre ÖZELKAN   3060 Z-18 emreozelkancomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur ALBAYRAK   3096 220 aysenuralbayrakcomu.edu.tr
Arş. Gör. Melis İNALPULAT 13/b-4 3032 103 melissacancomu.edu.tr