Akademik Personel

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN Bölüm Başkanı 3136 Z-23 tolgaozdencomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN Bölüm Başkan Yardımcısı 3052 240 erdemsalcancomu.edu.tr
Arş. Gör. Tuğçenur METİN PARLAK   3054 335 tugcenurmetincomu.edu.tr
Arş. Gör. Behiyye YILMAZ       behiyyeyilmazcomu.edu.tr
Arş. Gör. Betül BOZİK       betulbozikcomu.edu.tr

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Dekan - Bölüm Başkanı 3004 - 3084 228 akelkitcomu.edu.tr
Doç. Dr. Alper SAĞLIK Dekan Yardımcısı 3089 214

alpersaglikcomu.edu.tr

alpersaglikgmail.com           

Doç. Dr. Kürşad DEMİREL  Bölüm Başkan Yardımcısı 3151 223 kdemirelcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK Bölüm Başkan Yardımcısı 3078 Z-21 takcomu.edu.tr
Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI   3085 213 cengiztulayyahoo.com
Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU   3083 216 fusunerdurancomu.edu.tr
Doç. Dr. Okan YILMAZ   3087 211 okanyilmazcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KAPTAN AYHAN   3086 212 cigdemayhanyahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra CENGİZ   3088 Z-19 aesraozelhotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Özgür KAHRAMAN   3148 123 ozgurkahramancomu.edu.tr
Arş. Gör. Necla Ece ÖNCÜL   3075 335 ecedevecioglucomu.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet İlkan BAYRAK   3159 220 mehmetbayrakcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Gülcan GÜNDÜZ 13/b 3095 335 gulcangunduzcomu.edu.tr

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL Bölüm Başkanı 3092 120 basarancomu.edu.tr 
Prof. Dr. Levent GENÇ   3093 / 3032 122 leventgccomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Melda AÇMAZ ÖZDEN   3094 121 meldaozdencomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA   3091 305 sakaryaicomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZELKAN   3060 Z-18 emreozelkancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ALBAYRAK   3096 305 aysenuralbayrakcomu.edu.tr
Arş. Gör. Melis İNALPULAT 13/b-4 3032 103 melissacancomu.edu.tr