Kalite Güvencesi Komisyonu

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU
Doç. Dr. Alper SAĞLIK (Başkan)
Doç. Dr. Kürşad DEMİREL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Melda AÇMAZ ÖZDEN (Üye)

KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Mimarlık Bölüm Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Tutku AK (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi İpek SAKARYA (Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Temsilcisi)