Tarihçe

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tarihçesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 08 Mart 2012 tarih ve 28227 Sayılı Resmi Gazete'nin 2012/2734 karar sayısı ile kurulmuş olup, bünyesinde

  • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
  • İç Mimarlık Bölümü
  • Mimarlık Bölümü
  • Peyzaj Mimarlığı Bölümü
  • Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü barındırmaktadır.

Fakültemizde Peyzaj Mimarlığı Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmekte olup, lisans düzeyinde toplam 161 öğrencisi bulunmaktadır. Diğer bölümlerimize ise henüz öğrenci alınmamaktadır.

Fakültenin; Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerine ilişkin akademik personel ve fiziki alt yapının oluşturulması işlemleri devam etmektedir.