Dekanın Mesajı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, çok kısa olan geçmişine rağmen bünyesinde barındırdığı bölümlerin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle gerek üniversitede gerekse kentte varlığını hissettirecek bir fakülte misyonunu gerçekleştirmede emin adımlarla ilerlemektedir.

Fakültemiz, özellikle sanayileşme ve çarpık kentleşmenin yarattığı mekansal çevrelerin "daha yaşanabilir'' çevrelere dönüştürülmesine ve mevcut mekansal işleyiş karşısına alternatif çözüm biçimlerinin üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, toplumsal sorumluluk gereği, meslek pratiğinde etik değerleri benimseyen meslek insanları yetiştirmek yanında, daha yaşanabilir çevreler konusunda duyarlı olacak biçimde toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını amaçları arasına almaktadır.
Fakültenin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama etkinliklerinde benimsediği temel değerler üç kapsamda toplanmıştır:

Kamu Yararı ve Toplumsal Adalet Bilinci
Eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve toplumsal konularda kamu yararı ve toplumsal adalet ilkesini sürekli önde tutmak,Planlama ve tasarım etkinlikleri sırasında toplumsal katılımı sağlayarak, değişik grupların farklı beklentileri karşısında uzlaştırıcı ve dengeli davranmak.

Çevre Bilinci
Doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerini koruyarak kullanma bilincini geliştirmek,Sürdürülebilir kalkınma kapsamında Planlama ve Tasarım / Çevre ve Doğa / Kalkınma etkileşimini dengelemek.

Meslek Ahlakı ve Sorumluluk Bilinci
Planlama ve tasarım etkinliklerinin farklı disiplinlerin bir araya gelmesini gerektiren bir takım çalışması olduğunu unutmadan meslek ahlakı ve sorumluluk duygusunu en üst düzeyde tutmak.