Şehir ve Bölge Planlama

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Yaşanabilir yerleşmeler planlayan, yaratıcı, yenilikçi, mesleki ahlaka ve değerlere sahip, kamu yararı önceliğine inanan, doğaya ve kültürel mirasa saygılı, teknolojiyi kullanabilen şehir ve bölge plancıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: Melda Açmaz Özden (2007)

2008 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü henüz lisans eğitimine başlamamıştır. Bölümde, en kısa zamanda eğitim ve öğretime başlanması için gerekli akademik kadroların oluşturulması ve teknik altyapının geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

ÇALIŞMA KONULARI

Şehir ve Bölge Planlama, en genel anlamda, ülke ve bölge düzeyinden yerel ölçeğe kadar, kentsel ve kırsal alanlarda her türlü mekansal gelişmenin bir plan çerçevesinde biçimlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Melda Açmaz Özden (Haziran, 2010)

UYGULAMA ALANLARI

Şehir ve Bölge Planlama; geniş bir uygulama alanına sahip olduğu gibi, ülkemizde İmar Mevzuatı tarafından da güvence altına alınmış bir meslektir. Hem kamu hem de özel sektör Şehir ve Bölge Plancısı istihdam etmektedir. Belediyeler, İl Özel İdareleri, DPT, Kalkınma Ajansları ve arazi kullanımına yönelik kararlar üreten tüm bakanlıklar Şehir Plancısına ihtiyaç duymaktadırlar. Ticari olarak faaliyet gösteren Serbest Planlama Büroları ve gayrimenkul sektörü (inşaat, emlak, banka, yatırım firmaları vd.) bir diğer çalışma alanıdır. Ayrıca kent, çevre, toplum gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlenmeleri de Şehir Plancısı istihdam etmektedir.  

Kaynak: Melda Açmaz Özden (Ağustos, 2010)