Peyzaj Mimarlığı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 08.09.2000 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Abdullah KELKİT'in bölüm başkanı olarak atanmasıyla Ziraat Fakültesinde faaliyetlerine başlamıştır. Üniversite Senatosunun 01.02.2001 tarih ve 1 sayılı toplantısında alınan 12 nolu kararı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans programı açılmış, 2001-2002 eğitim öğretim yılında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans, 2007-2008 eğitim öğretim yılında da Lisans eğitimine başlanmıştır. 2012 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesine akademik kadro ve öğrencileriyle geçiş yapan Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman bulunmaktadır.

PEYZAJ MİMARLIĞI

Yirmibirinci yüzyılın en gözde mesleklerinden birisi olan, doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı; bilim, sanat, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek; alan tasarımı, planlaması ve yönetimiyle uğraşan bir meslek disiplinidir.

ÇALIŞMA KONULARI

Ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, turizm ve dinlenme alanları, arboretumlar, sergi ve fuar alanları, üniversite kampüsleri, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaşamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekanların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite yerleşkeleri, yerleşim alanları, ticari merkezler, kamu yapıları gibi çeşitli kullanımlara ilişkin yer seçimi yapar, gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama,bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.

GEREKEN NİTELİKLER

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenler doğayı seven ve gözlemleyen, ekoloji bilgi ve ilgi temeli olan, estetik görüşe sahip, ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmalıdır.

MEZUNLARIN KAZANDIĞI UNVAN

Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretim programını tamamlayanlar "Peyzaj Mimarı" unvanı kazanmaktadır.