Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Çanakkale Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

.

Çanakkale Belediye Başkanlığı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Melda Açmaz Özden arasında “Çanakkale kenti yeşil alan sisteminin geliştirilmesi için eylem planı hazırlanması” için bir protokol imzalanmıştır. Yaşam kalitesinin en önemli bileşenlerinden olan yeşil alanların geliştirilmesi konusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Belediyesi arasında geliştirilen bu işbirliğinden dolayı mutluyuz.