Mezun olan öğrencilerin yapması gereken işlemler

.

Diplomayı almak için yapılması gerekenler.

1-) Ziraat Bankası IBAN: TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01 veya TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 hesaplardan birine 50 TL yatırılacak.

2-) Fakültemiz öğrenci işleri bürosundan veya http://mtf.comu.edu.tr/ adresinden alacakları matbu İlişik Kesme Formu ilgili birimlere imzalatılacak.

Mezuniyet Törenine katılacak olan öğrencilerin Törende diplomalarını alabilmeleri için Mezuniyet işlemleri 20-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Fakülte Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Mezun olan öğrencilerin Fakülte Öğrenci işlerine teslim etmesi gereken belgeler;

- 50 TL Diploma Kabı Ücretinin yatırıldığına dair Banka dekontu

- Öğrenci Kimlik kartı

- İlişik kesme formu

Mezuniyet Törenine katılmayacak öğrencilerin dikkatine

Mezuniyet törenine katılmayacak olan öğrenciler 22 Haziran 2017 tarihinden sonra istedikleri bir tarihte yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ilişiklerini keserek diplomalarını alabilirler.

Not: Bütünleme ve üç ders sınavları sonunda mezun olacak olan öğrencilerimizin bu işlemleri dekanlığımızca mezuniyet işlemleri tamamlandığı tarihten itibaren yapmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Töreni için Cübbe satın almak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri bürosundan 40 TL ödeyerek cübbe satın alabilir.